Rozhovor s Revoltou (2/3): Jaký má život člověk, ke kterému vzhlížejí desetitisíce lidí?

Jak stíháte komunikaci s kapitány Seberevolty? Jaké komunikační kanály používáte?

Prozradil jsem v minulé odpovědi, že to zabere nějaký čas, ale tady je to především zásluha Jardy!

Používáme modrý zázrak jménem facebook a telefon 🙂 Máme také vytvořenou fb skupinu kapitánů, kde jim předáváme to nejdůležitější info a ti to pak šíří ve svých komunitách. Čas od času uděláme velký sjezd kapitánů, kde se jim během několika hodin snažíme říct, jaké jsou další plány, vize a hlavně také chceme získat od kapitánu jejich zpětnou vazbu a informace, s čím se jednotlivé komunity potýkají, s čím se perou a co jim jde naopak od ruky 😉

Jakým způsobem vzniká novy tým SR? Vaše iniciativa, nebo lidí samotných? Co je potřeba k založení takové nové skupiny?

Tak na tuhle otázku je podrobná odpověď na našem webu (http://seberevolta.cz/pridej-se), kde je návod jak založit novou komunitu. Ve zkratce je to tak, že je to iniciativa jednotlivých lidí v dané obci. Viděli většinou některé naše video a nebo četli nějaký náš článek (třeba jako tento=) a na tomto základě se rozhodnou, že chtějí se sebou, svým zdravím, ať už tělesným nebo duševním, něco udělat. Stejně tak zakládají komunity lidé, kteří se chtějí podílet na chodu jejich obce, chtějí ji být přínosem a ne jenom pasivním občanem. Takže Iniciátory jsme my a lidé reagují na naše podněty (videa, články) a hodně na to, když přijedeme nějakou komunitu navštívit osobně.

Režim Seberevolty, její náplň, kodex, akce, účel?

Momentálně je Seberevolta založená na tom, že je vytvořena Hra pro komunity, která má jednotlivé úrovně a každá úroveň má několik jednotlivých bodů. Takže Hra začíná na úrovni 1, kde je několik bodů jako přednášky na školách, exhibice, mimo tréninkové a společensky prospěšné akce (hromadné darování krve, podpora dětských domovů či diagnostických zařízení, starání se o zvířata v útulcích, starání se o čistotu prostředí prostřednictvím sběru odpadků, atd.), přičemž komunity plní jednotlivé body než dosáhnou všech a splní tak první úroveň. Poté dostanou ocenění (certifikát, hrazdy, bradla, odporové gumy, atd.) a pak si můžou jít hrát na další úroveň 🙂

Účel je v každém městě vytvořit tým spolupracujících, tvořivých lidí, kteří motivují ostatní, aby na sobě pracovali, nebrali drogy a v každém městě existovala pozitivní skupinka lidí, ke kterým se může další člověk přidat a my víme, že tak bude v bezpečí.

Pár bodů z filozofie:

  • Tvrdá práce na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze POCTIVOU cestou dosáhnout sebou-zvoleného cíle a NIKDY se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.
  • Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince.

Pár bodů z morálních principů:

  • Respektujeme rozdílnost rasovou, národnostní, pohlavní, věkovou, sociální, fyzickou a tolerujeme svobodu názoru a náboženského vyznání.
  • Ve zdravé míře se snažíme dbát o své tělo jakoukoliv formou pohybové aktivity, vědomi si toho, že ve zdravém těle zdravý duch.
  • Odmítáme jakoukoliv formu útoku fyzickým násilím.
  • Nebereme zodpovědnost jen za sebe, ale i za své okolí v kterém žijeme, protože my chceme tvořit naše prostředí, ne aby prostředí tvořilo nás.

Náš hlavní cíl:

Přispět k rozvoji zdravého tělesného životního stylu, selského rozumu a duševního zdraví ve společnosti.

Doporučuji navštívit web www.seberevolta.cz, kde jsou všechny informace o nás, včetně kodexu, cílů a také tam najdete kalendář námi organizovaných akcí 🙂

Kolik skupin SR existuje v současnosti, jaká je jejich úpadkovost?

Momentálně existuje kolem 40 aktivních komunit. Těžko ale říci. Předtím, než začala oficiální organizace, bylo například přes 300 komunit na facebooku, ale aktivních třeba jen 20. Protože založit komunitu kdysi znamenalo založit facebookovou skupinu a tím to pro mnohé skončilo.

Proto dnes je komunit 40, ale výsledky jsou mnohonásobně větší, než když jich bylo 300, protože teď jsme organizovaní a propojení. Dnes se komunity ve spolupráci s námi a s firmou Revolution 13  postarali o desítky vystavěných hřišť, desítky přednášek na základních školách a desítky mimo tréninkových společensky prospěšných akcí. Takže vždy kvalita nad kvantitou 🙂

Pokračování článku:

Rozhovor s Revoltou (3/3) – Hudba, rap, studio, akce