Adaptační kurz pro školy | JUST LIFE

Adaptační kurz pro školy

Adaptační kurzy jsou určené především pro první ročníky středních a vysokých škol. Cílem kurzů je poskytnout žákům prostor pro navázání sociálních vazeb a poznání svých nových spolužáků.

Kurzy probíhají především formou sportovně zábavných aktivit, důraz je kladen na spolupráci v týmu. Do programu lze zahrnout různé výlety nebo exkurze, kurzy mohou mít tématické zaměření, které není podmínkou, ale zlepšuje výsledný dojem a celistvost kurzu.

Konkrétní program a cena kurzu vždy závisí na osobních preferencích zadavatele.

Nezávazná přihláška

zážitky • adrenalin • zájezdy